บริษัท มาสเตอร์ทีม จำกัด

ที่ปรึกษา ประกันภัย รับอนุญาต กลุ่มวิศวกร ที่มีพื้นฐานอาชีพ เป็นผู้ออกแบบระบบ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ประกันภัยชนิดพิเศษ


ภาพรวมประกันรถยนต์
 
สำหรับเรื่องประกันภัยรถยนต์ ผมขออธิบายง่ายๆ แบ่งเป็น 6 แบบดังตารางด้านบน

ประกันประเภท 1 คุ้มครองรถของเราจากอุบัตเหตุทุกกรณี และชีวิต,ทรัพย์สินของผู้อื่น
ประกันประเภท 2 คุ้มครองรถของเราเฉพาะกรณี หาย-ไฟไหม้ และชีวิต,ทรัพย์สินของผู้อื่น
ประกันประเภท 2+ คุ้มครองรถของเราเฉพาะกรณี หาย-ไฟไหม้-รถชนรถ และชีวิต,ทรัพย์สินของผู้อื่น
ประกันประเภท 3 คุ้มครองเฉพาะชีวิต,ทรัพย์สินของผู้อื่น
ประกันประเภท 3+ คุ้มครองรถของเราเฉพาะกรณี รถชนรถ และชีวิต,ทรัพย์สินของผู้อื่น
ประกันประเภท 4 คุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินของผู้อื่นเท่านั้น

*และทั้งหมดต้องไม่อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์

ในส่วนความคุ้มครองเพิ่มเติมนั้นประกันทุกประเภทสามารถเลือกซื้อเพิ่มได้ ซึ่ง 3 ข้อดังตารางด้านบน เป็นคุ้มครองเพิ่มเติมทั่วไป แต่ปัจจุบันความคุ้มครองเพิ่มเติมมีหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น

1. คุ้มครองตัวรถที่ทำประกันกรณีน้ำท่วม
2. คุ้มครองตัวรถที่ทำประกันกรณีตกถนน
3. คุ้มครอง ค่าชดเชยรายได้พักรักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถที่ทำประกัน
4. คุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์ อันเกิดจากการโจรกรรม
5. คุ้มครอง ค่าเดินทางกรณีรถที่ทำประกันอยู่ระหว่างการซ่อมแซมเนื่องจากอุบัติเหตุ

การประกันภัยแบบมีเงื่อนไข

1. กรณีไม่มีเคลมคืนเงิน
2. อะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมตัวรถที่ทำประกันเป็นอะไหล่แท้ 100%
3. กรณีรถน้ำมันหมด บริการไปเติมน้ำมัน
4. ประกันเฉพาะช่วงเวลา เช่น สงกรานต์ หรือ ปีใหม่

ที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงความรู้เบื้องต้นของประกันภัยรถยนต์เท่านั้น เนื่องจากรายละเอียดทั้งหมดมีจำนวนมาก ท่านอาจจะหาศึกษาเพิ่มเติมได้จากแหล่งอื่น หรือเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว โทรหาเราสิค่ะ 02-279-6151-2