มาสเตอร์ทีม ที่ปรึกษา ประกันภัย รับอนุญาต กลุ่มวิศวกร ที่มีพื้นฐานอาชีพ เป็นผู้ออกแบบระบบ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ประกันภัยชนิดพิเศษ

ตัวอย่าง ผลงานของเรา
กรมธรรม์ MASTER PLUS (ที่มาของ ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+ ในปัจจุบัน) เริ่มตั้งแต่ปี 2535
กรมธรรม์ ประกันน้ำมันเครื่อง เริ่มตั้งแต่ปี 2537
กรมธรรม์ ประกันเครื่องกันฟ้าผ่า เริ่มตั้งแต่ปี 2540
กรมธรรม์ ค้ำประกันการทำงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2541
กรมธรรม์ เกมส์โชว์ เริ่มตั้งแต่ปี 2541
กรมธรรม์ ประกันหนี้ เริ่มตั้งแต่ปี 2542
กรมธรรม์ ประกันสึนามิ เริ่มตั้งแต่ปี 2547
กรมธรรม์ ประกันน้ำท่วม เริ่มตั้งแต่ปี 2550
กรมธรรม์ ปลดหนี้ เริ่มตั้งแต่ปี 2552
กรมธรรม์ ระบบแก๊สรถยนต์ เริ่มตั้งแต่ปี 2552
กรมธรรม์ ประกันการออกแบบ เริ่มตั้งแต่ปี 2555
กรมธรรม์ ประกันภัยชายฝั่ง เริ่มตั้งแต่ปี 2556
และผลงานอื่นๆอีกมากมาย
 
 
บริษัท มาสเตอร์ทีม จำกัด (ที่ปรึกษาประกันภัยรับอนุญาต)
31 ถนนกำแพงเพชร 5 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-2796151-2,081-466-1293-5 โทรสาร : 02-2792077
http://www.masterteam.co.th