บริษัท มาสเตอร์ทีม จำกัด

ที่ปรึกษา ประกันภัย รับอนุญาต กลุ่มวิศวกร ที่มีพื้นฐานอาชีพ เป็นผู้ออกแบบระบบ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ประกันภัยชนิดพิเศษ

ตัวอย่าง ผลงานของเรา

กรมธรรม์ MASTER PLUS (ที่มาของ ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+ ในปัจจุบัน) เริ่มตั้งแต่ปี 2535

กรมธรรม์ ประกันน้ำมันเครื่อง เริ่มตั้งแต่ปี 2537

กรมธรรม์ ประกันเครื่องกันฟ้าผ่า เริ่มตั้งแต่ปี 2540

กรมธรรม์ ค้ำประกันการทำงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2541

กรมธรรม์ เกมส์โชว์ เริ่มตั้งแต่ปี 2541

กรมธรรม์ ประกันหนี้ เริ่มตั้งแต่ปี 2542

กรมธรรม์ ประกันสึนามิ เริ่มตั้งแต่ปี 2547

กรมธรรม์ ประกันน้ำท่วม เริ่มตั้งแต่ปี 2550

กรมธรรม์ ปลดหนี้ เริ่มตั้งแต่ปี 2552

กรมธรรม์ ระบบแก๊สรถยนต์ เริ่มตั้งแต่ปี 2552

กรมธรรม์ ประกันการออกแบบ เริ่มตั้งแต่ปี 2555

กรมธรรม์ ประกันภัยชายฝั่ง เริ่มตั้งแต่ปี 2556

และผลงานอื่นๆอีกมากมาย