มาสเตอร์ทีม ที่ปรึกษา ประกันภัย รับอนุญาต กลุ่มวิศวกร ที่มีพื้นฐานอาชีพ เป็นผู้ออกแบบระบบ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ประกันภัยชนิดพิเศษ

16-06-2017
แฮงค์เอ้าท์ยังไงให้ถูกกฎหมาย ประกันภัยจ่าย ปลอดภัยกลับบ้าน

เย็นๆวันศุกร์แห่งชาติ คงหลีกเลี่ยงเรื่องสังสรรค์ไม่ได้ และหากท่านเป็นหนึ่งคนที่ต้องขับรถกลับบ้านเอง ควรระมัดระวังอย่าให้แอลกอฮอล์เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เนื่องจากมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก อีกทั้ง ยังไม่ได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันด้วย

แอลกอฮอล์เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ดื่มได้แค่ไหน ??

เหล้า 1 ฝา หรือฝาละ 15 ซีซี ไม่เกิน 6 แก้ว (15มิลลิกรัม/ฝา)

ไลท์เบียร์ สามารถดื่มได้ 4 กระป๋อง หรือ 4 ขวดเล็ก (330 มิลลิกรัม/กระป๋อง,ขวดเล็ก)

เบียร์ธรรมดา ได้ไม่เกิน 2 กระป๋อง หรือ 2 ขวดเล็ก (330 มิลลิกรัม/กระป๋อง,ขวดเล็ก)

ไวน์ ในแก้วปริมาณ 80 ซีซี ได้ไม่เกิน 2 แก้ว (100 มิลลิกรัม/แก้ว)

ทั้งนี้ ใน 1 ชั่วโมง ร่างกายจะสามารถกำจัดแอลกอฮอล์ได้ประมาณ 15 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะมีแอลกอฮอล์ที่ค้างอยู่ในปาก 15 - 20 นาที หากถ้ามีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์จากลมหายใจจะมีผลทำให้ระดับแอลกอฮอล์สูง กว่าความเป็นจริง การบ้วนปากด้วยน้ำเปล่าจะสามารถกำจัดแอลกอฮอล์ที่ค้างอยู่ในปากได้ระดับหนึ่ง

ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการลดระดับปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด

ทั้งเครื่องดื่มชูกำลัง นมเปรี้ยว กาแฟดำ พวกนี้ไม่ช่วยให้คุณสร่างเมา หรือไปเจอด่านตรวจแล้วมันจะกลบแอลกอฮอล์ขณะตรวจ มันไม่จริง กาแฟดำช่วยลดอาการง่วงซึมของผู้ดื่มได้ แต่ไม่ได้ช่วยให้ร่างกายขับแอลกอฮอล์ออกมานมเปรี้ยวก็เหมือนกัน ที่บอกกันว่าจะช่วยให้ลดแอลกอฮอล์ ที่ผ่านมามีคนเมาแล้วเข้าด่าน ขอกินนมเปรี้ยวก่อนตรวจ ก็กินไปราว 3 กระป๋อง ตรวจมาก็เกินอยู่ดี เพราะฉะนั้นไม่จริง

คราวนี้มาดูบทลงโทษของการเมาแล้วขับกันดีกว่า

ดื่มแล้วขับ และถูกตรวจพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ มีโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั้งแต่ 5,000 – 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือศาลอาจสั่งให้ถูกคุมประพฤติ ด้วยการทำงานรับใช้สังคม

ดื่มแล้วขับ ถูกคุมประพฤติ ให้พักใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องทำงานบริการสังคม ต้องเข้ารับการอบรมในหลักสูตร “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” ภายใต้การดูแลของเจ้าพนักงานคุมประพฤติ

ดื่มแล้วขับ ทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บหรือได้รับอันตราย จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 – 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งพักใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ดื่มแล้วขับ ทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายบาดเจ็บสาหัส จำคุก 2 – 6 ปี ปรับ 40,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งพักใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 1 ปี

ดื่มแล้วขับ ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย จำคุก 3 – 10ปี ปรับ 60,000 – 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

เพื่อมิให้ผิดกฎหมายควรดื่มด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับ ด้วยความปรารถนาดีจาก มาสเตอร์ทีม

 
 
บริษัท มาสเตอร์ทีม จำกัด (ที่ปรึกษาประกันภัยรับอนุญาต)
31 ถนนกำแพงเพชร 5 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-2796151-2,081-466-1293-5 โทรสาร : 02-2792077
http://www.masterteam.co.th