มาสเตอร์ทีม ที่ปรึกษา ประกันภัย รับอนุญาต กลุ่มวิศวกร ที่มีพื้นฐานอาชีพ เป็นผู้ออกแบบระบบ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ประกันภัยชนิดพิเศษ

 
18-09-2015
มอบสินไหมทดแทนให้กับ บริษัท สวัสดี โลจิสติกส์ จำกัด

เคลมจริง-จ่ายจริง

วันพฤหัส ที่ 17/9/58 นายโสฬส มหาโชคเลิศวัฒนา ตัวแทนของ บริษัท มาสเตอร์ทีม จำกัด เดินทางไปมอบสินไหมทดแทน ความเสียหายจากการขนย้ายแผ่นหิน White Travertine ให้กับ บริษัท สวัสดี โลจิสติกส์ จำกัด โดยนายสุทิน เป็นผู้รับมอบ เช็คค่าสินไหมทดแทน 424,958.75 บาท

 
 
บริษัท มาสเตอร์ทีม จำกัด (ที่ปรึกษาประกันภัยรับอนุญาต)
31 ถนนกำแพงเพชร 5 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-2796151-2,081-466-1293-5 โทรสาร : 02-2792077
http://www.masterteam.co.th