มาสเตอร์ทีม ที่ปรึกษา ประกันภัย รับอนุญาต กลุ่มวิศวกร ที่มีพื้นฐานอาชีพ เป็นผู้ออกแบบระบบ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ประกันภัยชนิดพิเศษ

 
27-05-2015
มอบสินไหมทดแทน ให้กับ บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด

เคลมจริง จ่ายจริง

วันอังคาร ที่ 27/5/58 นายโสฬส มหาโชคเลิศวัฒนา ตัวแทนของ บริษัท มาสเตอร์ทีม จำกัด เดินทางไปมอบสินไหมทดแทน ความเสียหายจากลมพายุ ให้กับ บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จำกัด โดยนายชาญชัย อรุณรักษ์วิลาส กรรมการบริษัท เป็นผู้รับมอบ เช็คค่าสินไหมทดแทน 480,816.00 บาท

 
 
บริษัท มาสเตอร์ทีม จำกัด (ที่ปรึกษาประกันภัยรับอนุญาต)
31 ถนนกำแพงเพชร 5 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-2796151-2,081-466-1293-5 โทรสาร : 02-2792077
http://www.masterteam.co.th